Ez a weboldal COOKIE-kat használ!
x
   


Meghívó

Tisztelt Egyesületi tag!

A Hírös Lovarda Sportegyesület Elnöksége ezúton tájékoztatja, hogy 2016. április 13-án 18:30 órai kezdettel tartja soron következő évi taggyűlését.

Közgyűlés helye: 6000 Kecskemét - Ballószög tanya 384. Hírös Lovarda

Tárgyalandó napirendi pontok:

  1. Közgyülési tisztségviselők megválasztása
  2. Napirendi pontok elfogadása
  3. Tájékoztatás a kilépő tagokról
  4. Tagfelvétel, tiszteletbeli tagfelvétel
  5. A módosított alapszabály elfogadása
  6. 2015 évi számviteli beszámoló elfogadása
  7. Elnökség beszámolója a 2015. évről
  8. 2016. évi pénzügyi lehetőségek ismertetése
  9. Egyéb ötletek, javaslatok, bejelentések, tagdíj befizetési lehetőségek.

Abban az esetben, ha az egyesület közgyűlése a fent meghirdetett időpontban nem határozatképes, akkor annak megismétlésére a napirendi pontok és a helyszín változatlansága mellett 19:30 órakor kerül sor. Ezen közgyűlést a megjelentek szavazati arányától függetlenül határozatképes közgyűlésnek kell tekinteni, nincs jogi akadálya annak, hogy a jelen meghívóban feltüntetett napirendi pontokban döntést hozzon.

Az egyesület tagját szabályos, teljes bizonyító erejű ( két tanúval ellátott) vagy közokiratba foglalt meghatalmazás útján más személy is képviselheti. A meghatalmazást a közgyűlésen a levezető elnök részére át kell adni.

 

Kelt: Kecskemét: 2016. április 4.

                                                                               

Patonai Melinda
Hírös Lovarda Sportegyesület elnöke