Ez a weboldal COOKIE-kat használ!
x
   


Meghívó

Hírös Lovarda Sportegyesület

                                    Közgyűlésére tisztelettel meghívom.

 

Tisztelt Egyesületi Tag!

 

Az ülés helye:            Hírös Lovarda- Kecskemét, Ballószög tanya 384.

Időpontja:                  2017. április 13-án (csütörtök), 1830

Napirend

 

 1. Közgyűlési tisztségviselők megválasztása
 2. Tájékoztatás a belépő tagokról
 3. Tájékoztatás az elnök névváltozásáról
 4. 2016. évi számviteli beszámoló elfogadása
 5. Elnökség beszámolója a 2016. évről
 6. 2017. évi pénzügyi lehetőségek ismertetése
 7. 2017. évi szakmai programok ismertetése
 8. Egyebek

 

Amennyiben az ülés a meghívóban szereplő eredeti időpontban határozatképtelen, a megismételt közgyűlést, változatlan napirenddel és helyszínnel ismételten összehívom 2017.április 13-án, 1930 órára.

 

Megjelenésére, aktív részvételére feltétlenül számítok. Akadályoztatása esetén kérem, ezt előre jelezni szíveskedjen.

 

Az egyesület tagját szabályos, teljes bizonyító erejű (két tanúval ellátott) vagy közokiratba foglalt meghatalmazás útján más személy is képviselheti. A meghatalmazást a közgyűlésen a levezető elnök részére át kell adni.

 

Kecskemét, 2017. március 31.

 

                                                                                                       Veress-Patonai Melinda s.k.

Hírös Lovarda Sportegyesület

                                                                                                       elnöke

Meghívó

 

Hírös Lovarda Sportegyesület

Kecskemét, Ballószög tanya 384.

Közgyűlésének ülésére tisztelettel meghívom.

 

Tisztelt Egyesületi Tag!

Az ülés helye:               Hírös Lovarda- Kecskemét, Ballószög tanya 384.

Időpontja:                    2018. március 3-án (szombat), 9:00

Napirend

 1. Közgyűlési tisztségviselők megválasztása
 2. Napirendi pontok jóváhagyása
 3. Elnökség beszámolója a 2017. évről
 4. 2017. évi számviteli beszámoló elfogadása
 5. 2018. évi pénzügyi lehetőségek ismertetése
 6.  Tisztségviselő választás (Elnök, Elnökségi tag)
 7. Tájékoztatás a belépő tagokról
 8. Egyebek

 

Tisztelettel tájékoztatom a tagokat arról, hogy a közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képző szavazásra jogosult rész vesz. Amennyiben az ülés a meghívóban szereplő eredeti időpontban határozatképtelen, a megismételt ülést, változatlan napirenddel és helyszínnel ismételten összehívom 2018. március 3-án, 10:30 órára azzal, hogy a megismételt közgyűlés a jelenlévők számától függetlenül határozatképes.

 

Megjelenésére, aktív részvételére feltétlenül számítok. Akadályoztatása esetén kérem, ezt előre jelezni szíveskedjen.

 

Az egyesület tagját szabályos, teljes bizonyító erejű (két tanúval ellátott) vagy közokiratba foglalt meghatalmazás útján más személy is képviselheti. A meghatalmazást a közgyűlésen a levezető elnök részére át kell adni.

 

Kecskemét, 2018. február 19.

 

                                                                                                         Veress-Patonai Melinda s.k.

Hírös Lovarda Sportegyesület

 

 

Meghívó

 

Hírös Lovarda Sportegyesület

                                    Közgyűlésére tisztelettel meghívom.

 

 

Tisztelt Egyesületi Tag!

 

 

Az ülés helye:            Hírös Lovarda- Kecskemét, Ballószög tanya 384.

 

Időpontja:                  2019. március 23-án (szombaton), 900

 

 

Napirend

 

 1. Közgyűlési tisztségviselők megválasztása
 2. Napirendi pontok jóváhagyása
 3. 2018. évi számviteli beszámoló elfogadása
 4. Elnökség beszámolója a 2018. évről
 5. 2019. évi pénzügyi lehetőségek ismertetése
 6. 2019. évi szakmai programok ismertetése
 7. Egyebek

Tisztelettel tájékoztatom a tagokat arról, hogy a közgyűlés akkor határozatképes,ha azon a leadható szavazatok több, mint felét képező szavazásra jogosult részt vesz.

Amennyiben az ülés a meghívóban szereplő eredeti időpontban határozatképtelen, a megismételt közgyűlést, változatlan napirenddel és helyszínnel ismételten összehívom 2019. március 23-án, 930 órára azzal, hogy a megismételt közgyűlés a jelenlévők számától függetlenül határozatképes.

 

Megjelenésére, aktív részvételére feltétlenül számítok. Akadályoztatása esetén kérem, ezt előre jelezni szíveskedjen.

 

Az egyesület tagját szabályos, teljes bizonyító erejű (két tanúval ellátott) vagy közokiratba foglalt meghatalmazás útján más személy is képviselheti. A meghatalmazást a közgyűlésen a levezető elnök részére át kell adni.

 

Kecskemét, 2019. március 4.

 

                                                                                                                Czímer Ágnes s.k.

Hírös Lovarda Sportegyesület

                                                                                                       elnöke

 

Meghívó

 

Hírös Lovarda Sportegyesület

                                    Közgyűlésére tisztelettel meghívom

 

 

Tisztelt Egyesületi Tag!

 

 

Az ülés helye:            Hírös Lovarda- Kecskemét, Ballószög tanya 384.

 

Időpontja:                  2020. május 30-án (szombat) 900

 

 

Napirend

 

 1. Közgyűlési tisztségviselők megválasztása
 2. Napirendi pontok jóváhagyása
 3. 2019. évi számviteli beszámoló elfogadása
 4. Elnökség beszámolója a 2019. évről
 5. 2020. évi pénzügyi lehetőségek ismertetése
 6. 2020. évi szakmai programok ismertetése
 7. Egyebek

Tisztelettel tájékoztatom a tagokat arról, hogy a közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képező szavazásra jogosult részt vesz. Amennyiben az ülés a meghívóban szereplő eredeti időpontban határozatképtelen, a megismételt közgyűlést, változatlan napirenddel és helyszínnel ismételten összehívom 2020. május 30-án, 930 órára azzal, hogy a megismételt közgyűlés a jelenlévők számától függetlenül határozatképes.

 

A korona vírus helyzetre való tekintettel sokan még nem szeretnének nagyobb létszámú rendezvényen részt venni. Ezt figyelembe véve felhívjuk a tagok figyelmét, hogy az egyesület tagját szabályos, teljes bizonyító erejű (két tanúval ellátott) vagy közokiratba foglalt meghatalmazás útján más személy is képviselheti.

Személyes megjelenésének akadályoztatása esetére csatolunk egy meghatalmazást, amit  2020. május 22-ig e-mailben, vagy személyesen kérjük visszaküldeni.

Csatoltan megküldjük továbbá az 2019. évi mérleget.

 

 

Kecskemét, 2020. május 11.                                             Czímer Ágnes s.k.

                                                                                   Hírös Lovarda Sportegyesület

                                                                                                  elnöke

 

 

Tisztelt Elnökségi Tagok!

 

Elnökségi ülés összehívását kezdeményezem

időpont: 2021. május 21. péntek 17:00 óra

cím: 6000 Kecskemét Ballószög 384.

 

Javasolt napirendi pontok ismertetése:

 1. Napirendi pontok jóváhagyása
 2. Covid helyzet okozta változások
 3. 2020. évi számviteli beszámoló elfogadása
 4. 2020. évi szakmai programok ismertetése
 5. Tagfelvétel
 6. Egyesületi tagsági viszony megszüntetése

 

Megjelenésetekre feltétlenül számítok!

üdvözlettel: Czímer Ágnes

                   elnök

 

Kecskemét 2021. 05.13.