Ez a weboldal COOKIE-kat használ!
x
   


Egyesületi tagfelvétel

Az Egyesület tagjai lehetnek azok a lovas érzelmű természetes személyek, jogi személyek, valamint jogalanynak minősülő nem jogi személyek, szervezetek, akik az Alapszabályban foglalt egyesületi célokat elfogadják és az Egyesület Közgyűlése által meghatározott mértékű tagdíj megfizetését vállalják és kizárási ok nem áll fenn. Tagfelvételi kérelmüket az elnökség hagyja jóvá.

14 év alatti kiskorú személy nevében törvényes képviselője jogosult a tagfelvételi kérelem és a belépési nyilatkozat megtételére.

14 és 18 év közötti kiskorú tagfelvételi kérelmét és belépési nyilatkozatot törvényes képviselője hozzájárulásával terjeszthet csak elő.

A Hírös Lovarda Sportegyesület tagsági díja a 2016-os évben is változatlan, havi 300Ft.

Fizetés történhet személyesen vagy átutalással a Sportegyesület OTP 11732002-20408998 bankszámlaszámra. Megjegyzésben az egyesületi tag nevét és „egyesületi tagdíj befizetést”kell feltüntetni.

Tagjaink versenyezhetnek, használhatják az egyesület szolgáltatásait és eszközeit. Tudunk testnevelés órát kiváltó igazolást adni a Sportegyesületben rendszeresen lovagló gyerekek, fiatalok részére.

 

BELÉPÉSI NYILATKOZAT LETÖLTHETŐ INNEN